26 Ekim 2007 Cuma

ÖZGEÇMİŞ

1983
- Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü, Fotoğraf Ana Sanat Dalı’nı 3. lükle kazandım.

1987
- Eylül döneminde mezun oldum.
- Tanıtım fotoğrafçısı Nurhan ARTAR’ın yanında bir süre stajyer asistanlık yaptım.

1988
- İltek Reklâm ve İletişim Hizmetleri’nde fotoğrafçı yardımcısı olarak çalıştım. Multivizyonu öğrendim.

1990
- Link Multivizyon’da çalıştım.

1991
- Ani Çelik AREVYAN’ın yanında çalışmaya başladım.

1992
- Pozitif Fotoğrafik Hizmetler’de fotoğrafçı ve genel koordinatör olarak çalışmaya başladım.

1994
- MedyaGraf Ltd.’de tanıtım fotoğrafçısı ve dia arşivi sorumlusu olarak çalışırken şirketin halkla ilişkileri ile de ilgilendim.

1995
- İlgim, genel birikimim, yazı arşivim sonucu bir radyo programı oluşturdum. Teklifim ilginç bulunarak kabul edildi ve Aralık ayında Mavi Radyo’da yayına başladım.

1998
- Yıl sonunda MedyaGraf’dan ayrılıp serbest fotoğrafçı olarak çalışmaya başladım.

1999
- Tarih Vakfı’nın birçok projesinin fotoğrafını çekmeye başladım.
(Türkiye İş Bankası, Tekel, Osmanlı Bankası Bankalar Caddesi, Efes Pilsen, Lafarge Çimento, TEB, Osmanlı Bankası Eski Gazete Haberleri...)
- Studio Plus’da çalışmaya başladım.

2000
- Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda eğitim gönüllüsü oldum.

2002
- Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda, çocuklara fotoğraf dersi vermek için ön çalışmalara başlayıp, ders notlarını yazdım ve sonbaharda derslere başladım.
- Yılsonuna doğru eski arkadaşlarımdan dörtlü bir fotoğraf grubu oluşturdum.

2003
- Mimar Sinan Üniversitesi’nin “Mezunlar Günü” için dörtlü bir sergi önerisinde bulundum ve sergiyi hazırladım.
- MSÜ, Osman Hamdi Bey Salonunda hazırladığım dörtlü karma sergiye katıldım (30 Haziran–7 Temmuz).
- Fotoğrafevi-Koç Allianz’da “Birikimler” grup sergisine katıldım (25 Temmuz–15 Ağustos).

2004
- Mimar Sinan Üniversitesi Mezunlar Derneği, 121. Yıl Plastik Sanatlar Sergisine katıldım, Beşiktaş Belediyesi, Ortaköy Kültür Merkezi (6–16 Mart).
- Deniz Ticaret Odası 5. Fotoğraf Yarışması (Limanlarımız), 1 tane sergileme.
- Büyükada Kültür Derneği, Adalar Fotoğraf Yarışması, 2. lik ve 2 tane sergileme.
- “Bayrak” Dia Gösterisi, Büyükada, Çınar Meydanı (5 Eylül).
- “Bayrak” Dia Gösterisi, 9. İstanbul Saydam Günleri, Turkcell Binası (2 Ekim) / İfsak (10 Ekim).
- “Bayrak” Dia Gösterisi, 2. İğnedeliği Fotoğraf Haftası (14 Ekim).

2005
- “Türk Fotoğrafında 1960 Sonrası (Güler Ertan)” kitabının tanıtım sergisi, Photo&Digital 05 Fuarı, Dünya Ticaret Merkezi, Yeni Fuar Kompleksi, İstanbul (14–17 Nisan).
- Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği, 1. Özürlüler Özgür Olmalı Fotoğraf Yarışması, 2 tane sergileme (10–24 Mayıs).
- Deniz Ticaret Odası 6. Fotoğraf Yarışması (Altın Boynuz-Haliç), 2 tane sergileme (2–17 Temmuz).
- Fotoğrafevi’nde fotoğraf eğitmenliğine başladım.
- Türk Fotoğrafında 1960 Sonrası (Güler Ertan) kitabının tanıtım sergisi, “1960’dan Günümüze Türk Fotoğrafı” Fotoğrafevi (17–30 Eylül).
- Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf ve Grafik Sanatları Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak 'Tanıtım Fotoğrafçılığı' dersini vermeye başladım (2005-2006).

2006
- Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf ve Grafik Sanatları Bölümü’nde “Tanıtım Fotoğrafçılığı” dersi verdim (2006–2007). 
- Fotoğrafevi’nde çeşitli konularda fotoğraf dersleri verdim.

2007
- Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf ve Grafik Sanatları Bölümü’nde “Tanıtım Fotoğrafçılığı” dersi verdim (2007–2008).
- Fotoğrafevi’nde çeşitli konularda fotoğraf dersleri verdim.
- Özel fotoğraf dersleri vermeye başladım.

2008
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, İSMEK kursiyerleri arasında düzenlediği, '2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul' konulu fotoğraf yarışmasında jüri üyeliği.
- “Baykuşun Kareleri” MSGSÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü, 30. yıl mezunlar sergisi, Pera Müzesi, Beyoğlu-İstanbul, (25 Temmuz – 31 Ağustos 2008). 
- Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf ve Grafik Sanatları Bölümü’nde “Tanıtım Fotoğrafçılığı” dersi verdim (2008-2009).
- Fotoğrafevi’nde çeşitli konularda fotoğraf dersleri verdim.
- MSGSÜ, Fotoğraf Bölümü’nde Yüksek Lisans’a başladım.

2009
- 3. Karma Fotoğraf Sergisi’ne katıldım.
(“2008’den Esintiler” Galeri Binyıl-Teşvikiye, 15–31 Ocak 2009).
- PhotoWorld Dergisi'nde yazmaya başladım.
İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat Tasarım Fakültesi’nde
‘Öğretim Görevlisi’ olarak fotoğraf dersleri vermeye başladım.

2010
- 5. Karma Fotoğraf Sergisi’ne katıldım.
(Galeri Binyıl-Teşvikiye, 21 Ocak–4 Şubat 2010)
- “Bir Şehrin Anatomisi” Fotoğraf Sergisi’ne katıldım.
(İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü sergi Salonu, 4–14 Mayıs 2010)
- “Bir Şehrin Anatomisi” Fotoğraf Sergisi.
(İstanbul Kültür Üniversitesi, İncirli Sanat Galerisi, 17 Mayıs–4 Haziran 2010)
- Marmara Üniversitesi GSF 5. Uluslararası Öğrenci Trienali
(MSGSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, yüksek lisans ve doktora öğrencileri “Algı” isimli karma sergisi)
PhotoWorld Dergisi, “Hayatımız Fotoğraf” Fotoğraf Günleri’nde “Hokus Fokus” adında iki tane fotoğraf gösterisi yaptım.
GreenAge/YeşilÇağ Sempozyumu Karma Sergisi
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Osman Hamdi Bey Salonu,
6-17 Aralık)
- PhotoWorld Dergisi'nde yazılar yazdım.
İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat Tasarım Fakültesi’nde
‘Öğretim Görevlisi’ olarak fotoğraf dersleri verdim.

2011
- Artium Modern’in yaptığı “Fotoğraf Sanatı” adlı 81. Müzayede’ye 2 fotoğrafımla katıldım. (28 Mayıs 2011)
- İSMEK’te Usta Öğretici olarak fotoğraf dersleri vermeye başladım.

2012
- "Fotoğrafın İzinde" İSMEK Usta Öğreticileri, Karma Fotoğraf Sergisi’ne katıldım. (1-7 Mart 2012, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi)
- İSMEK’te Usta Öğretici olarak fotoğraf dersleri verdim.

2013
- Birikimler 2 “10 Yıl Sonra” Fotoğraf Sergisi, Fotoğrafevi.
- Birikimler 2 “10 Yıl Sonra” Fotoğraf Sergisi, Bursa Fotofest.
- İSMEK’te Usta Öğretici olarak fotoğraf dersleri verdim.

2014
- İSMEK’te Usta Öğretici olarak fotoğraf dersleri verdim.

2015
- İSMEK’te Usta Öğretici olarak fotoğraf dersleri verdim.

2016
- İstanbul Adliyesi’nin, adliye çalışanları arasında düzenlediği, “Şehitlerimiz” konulu fotoğraf yarışmasında jüri üyeliği.
- İSMEK’te Usta Öğretici olarak fotoğraf dersleri verdim.

2017

- İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak fotoğraf dersleri vermeye başladım.
- Nikon D610 dijital makine ile çekimlerimi yapmakta,
- "Fotoğraf Ansiklopedisi" adı altında, ulaşabildiğim her türlü bilgiyi toplamakta,
- Fotoğraf üzerine, çeşitli konularda denemeler yazmakta,

- Farklı kültürlere geziler yapıp fotoğraflar çekmekteyim.

M. Bülent Abacı
+90 532 485 6330

bulentabaci@gmail.com

CV1983
- I entered The University of Mimar Sinan, Faculty of Arts, Department of Photography.

1987
- I graduated in the September session.
- I became advertising photographer Nurhan Artar’s assistant for a while.

1991
- I started to work with Ani Çelik Arevyan.

1995
- I produced and presented a radio program with my general knowledge, interests and written archive.

1999
- I began to shoot photographs of numerous projects of The Historical Foundation (İşbank of Turkey, TEKEL, Ottoman Bank Bankalar Caddesi, Efes Pilsen, Lafarge Cement, TEB, Ottoman Bank Old Newspaper News…)

2000
- I voluntared for an educator in Educational Volunteers Foundation of Turkey and thought photography to the children.

2003
- I joined and quadruple joint exhibition at MSU, (Osman Hamdi Bey Hall,
30.06 - 07.07)
- I partipicated ‘‘Accumulations Exhibition’’ at Fotoğrafevi-Koç Allianz (25.07 - 15.08).

2004
- The University of Mimar Sinan Alumni Association 121th year Beaux Arts Exhibition (Manucipialty of Beşiktaş, Ortaköy Cultural Center 6-16.03).
- The Turkish Chamber of Shipping Photography Competition, 1 exhibit (TCS Exhibition Hall, Fındıklı, İstanbul).
- Büyükada Cultural Association, Adalar Photographic Competition 2nd place and 2 exhibits (Büyükada, Çınar Square).
- ‘‘Flag’’ slideshow (Büyükada, Çınar Square, 5.09).
- ‘‘Flag’’ slideshow in 9th İstanbul Slide Days (TURKCELL Building 2.10/Ifsak 10.10).
- ‘‘Flag’’ slideshow in 2nd Pinhole Photography Week (14.10).

2005
- ‘‘After 1960 in The Turkish Photography (by Güler Ertan)’’ book exhibition. (Photo&Digital 2005 Fair, World Trade Center New Fair Complex (İstanbul, 14–17.04).
- Association of Disabled Unity, 1st Disabled must be free photography competition, 2 exhibits (10-24.05).
- The Turkish Chamber of  Shipping 6th Photography Competition (Golden Horn), 2 exhibits (TCS Exhibition Hall, Fındıklı, İstanbul 2-17.07).
- I started as a photography instructor at The Fotoğrafevi.
- ‘‘After 1960 in The Turkish Photography (by Güler Ertan)’’ book exhibition, (Fotoğrafevi-Beyoğlu, 17–30.09).
- I began to teach ‘‘Advertising Photography’’ at the University of Kocaeli, Faculty of Fine Arts, Photography & Graphic Arts Department.

2006
- I gave lesson of  ‘‘Advertising Photography’’ at the University of Kocaeli, Faculty of Fine Arts, Photography & Graphic Arts Department (2006-2007).
- I contiuned as a photography instructor with different subjects at the Fotoğrafevi.

2007
- I gave lesson of  ‘‘Advertising Photography’’ at the University of Kocaeli, Faculty of Fine Arts, Photography & Graphic Arts Department (2007-2008)
- I contiuned as a photography instructor with different subjects at The Fotoğrafevi.
- I gave private photography lessons.

2008
- I participated as a juror for the Municipilaty of Grater İstanbul ISMEK’s trainees ‘‘İstanbul, 2010 European City of Culture’’ photography competition.
- Museum of Pera, İstanbul, The Owl’s Frames. University of Mimar Sinan Photography Department 30th Year Events (Pera Museum, Beyoğlu-İstanbul, 25 07 – 31.08)
- I gave lesson of  ‘‘Advertising Photography’’ at the University of Kocaeli, Faculty of Fine Arts, Photography & Graphic Arts Department.
- I contiuned as a photography instructor with different subjects at The Fotoğrafevi.
- I have began to have MA degree at the MSGSU.

2009
- 3rd Joint Photography exhibition (Reminiscents of 2008, Galeri Bin Yıl, Teşvikiye, 15-31.01).
- I started to write in the PhotoWorld Magazine.
- I began to teach photography at the İstanbul Kultur University.

2010
- 5th Joint Photography exhibition (Reminiscents of 2010, Galeri Bin Yıl, Teşvikiye, 24.01-4.02).
- 2010 ‘‘An Anotomy of a City, İstanbul’’ Exhibition, Culture Capital of The 2010 Exhibition. University of Istanbul (4.05-14.05).
- 2010 ‘‘An Anotomy of a City, İstanbul’’ Exhibition, Culture Capital of The 2010 Exhibition. İstanbul Kultur University (17.05-04.06).
- I continue write in the PhotoWorld Magazine.
- I continue teach photography at the İstanbul Kultur University.
- University of Marmara, Faculty of Fine Arts 5th International Students Trianale (MSGSU, Social Sciences Instute, MA and Doctorate Students ‘‘Perception’’ joint exhibition).
- ‘‘Photography our life’’ Phototgraphy Days.
- ‘‘Hokus Fokus’’ Photoshow (Caddebostan Cultural Center, 27.9).
- ‘‘Green Age’’ Simposium Joint Exhibition (Fine Arts University of Mimar Sinan, Osman Hamdi Bey Hall, 6-17.12).

Hiç yorum yok: