18 Ocak 2008 Cuma

"FOTOĞRAF ANAYASASI"


1 – GİRİŞ

1.1 - Fotoğraf ışıkla var olur.

1.2 - Fotoğraf sanattır.

1.3 - Fotoğraf bir yüzey sanatıdır.

1.4 - Fotoğraf teknolojik bir (ilk) sanattır.

1.5 - Diğer sanatların hepsinde toplama işlemi yapılırken,
         Fotoğrafta çıkarma işlemi yapılır.

1.6 - Fotoğraf, çekerken seçim yapmaktır.
         Fotoğraf, sunarken de seçim yapmaktır.

1.7 - Amaca göre fotoğraf çekilir.

1.8 - Fotoğraf bazen vazgeçmesini bilmektir.

1.9 - Formu bilmeden deforme edemezsin.

1.10 - Fotoğraf herkesin kullanımına açıktır, herkes fotoğraf çekebilir.

1.11 - Her şeyin ve herkesin fotoğrafı çekilebilir.2 – TEKNİK KONULAR

2.1 - Her türlü araçla veya yöntemle fotoğraf çekilebilir.

2.2 - Fotoğraf oluşturmak için, fotoğraf makinesi kullanmak gerekmez.

2.3 - Fotoğraf, hem filme hem de sayısal yüzeye çekilebilir.

2.4 - Fotoğraf oluşturmak için kimyasal veya sayısal ortam da gerekli değildir.

2.5 - Fotoğraf çekerken kullanılan fotoğraf makinesinin mekanik veya elektronik olmasının hiçbir önemi yoktur.

2.6 - Fotoğraf, filme çekiliyorsa, fotoğrafçı, istediği filmi kullanıp; istediği biçimde, yöntemde ve banyoda yıkayabilir.

2.7 - Fotoğraf, sayısal ortama çekiliyorsa, fotoğrafçı, istediği çekim işleme programını kullanıp, fotoğrafını istediği biçimde işleyerek sunabilir.

2.8 - Fotoğraf çekiminde el pozometresi veya makine içi pozometre kullanılabilir.

2.9 - Makine pozometresi kullanılıyorsa, çekim konumu MANUEL veya PROGRAM olabilir.

2.10 - Fotoğrafçı, çekim yaparken çekim “mode”larından hangisinde rahat çalışıyorsa o konumda çalışabilir.

2.11 - Kullanılan objektif fotoğrafçı tarafından elle veya kendi kendine (AF) netlenebilir.

2.12 - Fotoğrafın yıllardır çalışılan, üretilen bazı türleri fotoğraf dışı sayılıp dışlanamaz.

2.13 – İyi makine eşittir iyi fotoğraf, iyi fotoğraf eşittir iyi makine demek değildir.3 – ESTETİK KONULAR

3.1 - Fotoğraf çekilmeden önce, konuda düzenleme yapılabilir.

3.2 - Fotoğraf sunulmadan önce, sayısal ortamda veya karanlık odada değişiklikler yapılabilir.

3.3 - Fotoğrafçı, fotoğrafını sunarken istediği malzemeye, yüzeye, istediği özellikte ve boyutta basabilir.

3.4 - Fotoğrafta doğru renk ve etkili renk iki ayrı ölçüttür.
Bir fotoğrafta renkler;
Doğal olduğu halde doğal görünmeyebilir.
Doğal olmadığı halde doğal görünebilir.
Renkler ne doğrudur ne de doğru görünüyordur ama etkilidir.

3.5 - Fotoğraflara isim vermek zorunlu değildir.
         Fotoğrafçı isterse de her türlü ismi verebilir.

3.6 - Fotoğrafçı, çektiği fotoğrafı sunup sunmamakta veya istediği zaman sunmakta veya arşivinde saklamakta özgürdür.4 – ETİK KONULAR

4.1 - Fotoğrafçı, fotoğrafını bir başka kişiye başkasının adıyla kullanması için veremez.

4.2 - Belgesel fotoğrafın içeriği değiştirilemez.

4.3 - Fotoğrafta tarihi bir gerçeğin gerçekliği değiştirildiyse (bir sanat yapıtı oluşturulurken), bu durum çok açık biçimde fotoğrafın içinde hissettirilmeli veya fotoğrafın yanında ek bilgi olarak verilmelidir.

4.4 - Belgesel, toplumsal-belgeci ve haber fotoğrafın üretim tarihi, çekildiği tarihtir.

4.5 - Sanatsal fotoğrafın üretim tarihi, çekildiği veya sunulduğu tarih olabilir.

4.6 - Bir fotoğrafçı bilgisini, gücünü ve özgürlüğünü fotoğrafı ve diğer fotoğrafçıları kısıtlamak için kullanamaz.

4.7 - Fotoğrafı, fotoğrafçıyı ve sanatsal yaratıcılığı kısıtlayan her şey reddedilir.
Ve bunların boyunduruğu altına girilemez.5 – FOTOĞRAFÇI

5.1 - Fotoğrafçı, yalnızca belli bir türde fotoğraf çekmek zorunda değildir.
Aynı anda birçok türde fotoğraf çekebilir.

5.2 - Fotoğrafçı belgesel ve/veya deneysel tarzda fotoğraf çekilebilir.

5.3 - Fotoğrafçı, uzun yıllar kullandığı yöntemi veya çektiği türü istediği zaman değiştirebilir.

5.4 - Fotoğrafa ilgisi ve sevgisi olmalı.

5.5 - Fotoğrafın teknik ve estetik konularına hâkim olmalı.

5.6 - Sanat tarihini bilmeli.

5.7 - Fotoğraf dışı sanatları bilmeli.

5.8 - Özgün ve yenilikçi olmalı.

5.9 - İngilizceyi bilmeli.

5.10 - Fotoğrafla ilgilenmek için zamanı olmalı.

5.11 - Fotoğrafla ilgilenmek için parası olmalı.

Hiç yorum yok: